Samtal med Vallby friluftsmuseums trädgårdsmästare Maria Löfgren.

maj 2, 2010

En kulen vårmorgon träffade jag Maria Löfgren, trädgårdsmästare på Vallby friluftsmuseum i Västerås, för att samtala kring hennes roll i Trädgårdslyftet i Bergslagen.

Maria har, tillsammans med trädgårdsinnehavarna, utformat Trädgårdslyftets fina program med inspirationsdagar, kurser och Trädgårdsaftnar.

Hon har även hjälpt till med att forska i trädgårdarnas historia, planerat för framtiden och delvis inventerat växtbeståndet.

Hon berättar under samtalet om sina upptäckter i trädgårdarna, och om sitt intresse för den verklighet människor levde i förr, som gjorde att de skaffade en viss växt och utformade sin trädgård som de gjorde.

Primaleve kulturtjänst skriver Trädgårdslyftets blogg, där du nu kan läsa och inspireras av Marias intressanta tankar om våra trädgårdar och vår historia!


Resa med funktionshinder, hur tillgängligt är besöksmålet?

april 26, 2010

Snart finns Engelsbergs Bruk, ett av Sveriges 14 världsarv, med i Tillgänglighetsdatabasen.

Här kan den som har ett funktionshinder finna information om besöksmål över hela landet – än så länge mest i Västsverige, men platserna blir fler hela tiden. Därmed blir det lättare att planera resan.

Primaleve kulturtjänst har, enligt databasens formulär, mätt, noterat och fotograferat Engelsbergs Bruk för att ge så tillförlitlig information som möjligt.

Innan årsskiftet ska enligt lag allmänna och offentliga platser anpassas för funktionshindrade – databasen är då ett utmärkt verktyg för att se vad som behöver göras. Förutom att ge information till den funktionshindrade, ger den även information till den ansvarige för platsen, där det framgår tydligt vad som enligt Boverket är ”Lätt avhjälpta hinder”.

I Boverkets författningssamling står: ”Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren.”

Kontakta gärna Primaleve Kulturtjänst om ni behöver hjälp med att inventera era allmänna lokaler till Tillgänglighetsdatabasen.


Primaleve Kulturtjänst nu även i Västerås.

april 19, 2010

Sedan månadsskiftet mars-april är min nya bostadsort Västerås istället för Ängelsberg.

Under ett möte i fredags satt jag på Djäknebergets restaurang och såg ut över min nya hemstad.

Här höjer sig inte gruvlavarna över skogen och de små samhällena, utan det är istället domkyrkotornet, stadshuset och  ”Skrapan” med hotell och affärer, som sticker upp ur stadskärnans hustak.

Västerås kallar sig ”Mälarstaden” och sjön ligger nära nog, men är lite svår att nå på grund av järnvägen som ligger mellan centrum och stranden.

Cykelvägarna är många och nu när snön smält har cykeln pumpats, för att kunna användas som färdmedel då jag upptäcker min nya hemstad.

Arbetet i Bergslagen fortsätter som tidigare, med alla goda kontakter där, samtidigt som jag nu utvidgar mitt kontaktnät och arbetsområde och ser fram emot nya, spännande uppdrag även här på ny ort i Mälardalen.

Grodor på väg

Bilden ovan visar ännu ett ”uppstickarfenomen” i Västerås: nu vandrar grodorna från sitt vinterboende väster om Djäknebergsgatan, till sommarboendet i Djäknebergets dammar öster om gatan och för att skydda dessa vandrare sätts skyltar och avspärrningar upp över vägen under några vårveckor.


Kultur ger livskvalitet – men åt vem?

mars 13, 2010

Bergslagssatstningen höll under torsdagen och fredagen en utbildning på Färna herrgård, där Primaleve Kulturtjänst deltog, för den som vill lära sig att inventera tillgänglighet. Det handlar just om att inventera – inte betygssätta – hur museet/boendet/restaurangen osv. ser ut – så att den med ett funktionshinder därmed kan fatta ett beslut om ifall platsen kan besökas eller inte – eller om man kan föreslå vissa förändringar för att möta ens egna behov.

Kultur kan tyvärr vara diskriminerande. Gamla, kulturminnesmärkta byggnader, t.ex. kan vara i sådant skick att alla inte kommer in, eller av annan anledning kan ta del av det som bjuds just där.

Dessutom är det för den som inte själv har ett funktionshinder, mycket svårt att sätta sig in i och förstå, hur vardagen upplevs med dessa förutsättningar.

Kultur kan å andra sidan även ge livskvalitet, det är känt genom många undersökningar och antagligen känner många av er – liksom jag – sanningshalten i detta genom egna erfarenheter. Med en inventering kan förhoppningsvis fler besöka Bergslagens fantastiska miljöer – och fler kan komma med tips och råd om hur platsen görs tillgänglig för fler; något som tacksamt mottages av varje visningsrättsinnehavare och kulturarrangör.

Det är ett arbete som kommer att ta tid – men ju förr vi börjar, desto bättre.

Att denna utbildning hölls på Färna herrgård, där en gång brukspatron von Herrmanson, då medlem i ståndsriksdagen, föreslog att gamla och orkeslösa – ja, alla som inte kunde delta i produktionen (av järn) – skulle avlivas, känns inte mer än rätt!

(von Hermansson fick problem. Färnas smeder blev enligt uppgift så förgrymmade att de smidde en halsring kring grevens hals som straff för hans människo(o)syn. Efter detta sägs den gode von Hermansson ha använt hög krage i alla sina dagar.)

Färna Herrgård


Vår blomstrande historia!

februari 10, 2010

Ikväll träffades trädgårdslyftets deltagare från Odensnäs, Gamla Hemmet och Halvarsviken, samt jag, Malin, som administratör från Primaleve Kulturtjänst för att diskutera Trädgårdslyftets planer för året.

Jag måste säga att det är ett privilegium att få arbeta med det här projektet – en hel värld av trädgårdar finns att upptäcka och tre fantastiska sådana finns i min närhet.
Nu har jag startat Trädgårdslyftets blogg: följ gärna projektet och de tre spännande gårdarna på
www.tradgardslyftet.wordpress.com

Idéerna är många: från trädvårdskursen med arborist Anders Green som redan är inbokad den 19 mars, tänker man kontakta bl.a. Simon Irvine, trädgårdsarkitekt, för en inspirationsdag på temat trädgård och matlagning på Odensnäs.
Lars Krantz, som var trädgårdsmästare på Rosendals trädgård på Djurgården i 20 år och som nu är vice vd för Wij trädgårdar i Ockelbo, som i Dn kallats för ”Sveriges vackraste park”, ska tillfrågas om en inspirationsdag på Gamla Hemmet.

Utöver det kommer man att ha perennakurs och fruktträdskurs.
Man ska delta i pom (programmet för odlad mångfald) genom att Henrik Morin kommer till Hembygdens dag på hembygdsgården i Västervåla (granne med Odensnäs) den 4/7.
Den 8/7 kommer Lars-Åke Gustavsson, rosexpert, till Odensnäs och du kan ta med dina rosor och få dem artbestämda.

Den 8 augusti är det så dags för deltagande i Tusen Trädgårdar.

Halvarsviken, bondgården med anor från 1600-talet, Odensnäs, brukspatrons hem från förra sekelskiftet och Gamla Hemmet, fattigstugan också den från förra sekelskiftet, har sina olika historier att berätta. Trädgårdarna är en del av den historien och tillsammans bildar hus och gård en helhet – tre helheter, som visar en hittills något dold del av Bergslagen – vår blomstrande historia.

Se fliken ”Evenemang” på Trädgårdslyftets blogg för mer information om de olika spännande aktiviteterna. Observera att sista anmälningsdagen för trädvårdskursen är den 12 mars och att det är begränsat antal platser!


Utbildning – blogg och twitter

januari 20, 2010

Efter att ha varit på kurs med Per Lagerström,
Veritas PR & Communications, i arrangemang av VKL
(Västmanlands Kommuner och Landsting) om hur man
bloggar och twittrar är Primaleve Kulturtjänsts blogg nu startad.

Tack till Anders Eriksson för hjälpen med sidhuvudet och annat
som gjort att jag kommit igång!


Kvinnors uppfinningar i Västerås

januari 20, 2010

Nu finns Tekniska Museets vandringsutställning Kvinnors uppfinningar Affärs- och Idéhuset på Pilgatan 25 i Västerås.

Kom dit och låt dig inspireras, för det är otroligt vilken fart utställningen sätter på den egna kreativiteten.

Du kan komma med en grupp och få en guidad visning om du bokar tid. På lördagar och söndagar är det bara att komma in, för klockan 12.00, 13.00 och 14.00 är det visningar för allmänheten. Det är gratis och utställningen finns här till och med 21 januari 2010.

Primaleve Kulturtjänst har haft glädjen att få skriva ett kompendium till guiderna och är nu en av nästan 20 guider som får visa runt bland alla spännande uppfinningar.

Kom och titta – det bor säkert en uppfinnare även i dig!