Engelsbergs Bruks tillgänglighet inventeras.

april 10, 2010

Inom kort ska Primaleve Kulturtjänst ut på ”fältarbete” åt Fagersta Turism för att dokumentera Engelsbergs Bruk till Tillgänglighetsdatabasen.

Det handlar om att inventera museer och andra platser som är öppna för allmänheten, enligt olika kriterier som påverkar hur tillgänglig en plats är för personer med olika typer av funktionshinder.

Läs mer på: http://www.vastsverige.com/tillganglighetsdatabasen

Arbetet har hittills bestått i en utbildning arrangerad av Bergslagssatsningen och eget arbete med att lära känna databasen med dess mycket ingående formulär som passar för olika platser.


Engelsbergs bruk snart med i Tillgänglighetsdatabasen


Kultur ger livskvalitet – men åt vem?

mars 13, 2010

Bergslagssatstningen höll under torsdagen och fredagen en utbildning på Färna herrgård, där Primaleve Kulturtjänst deltog, för den som vill lära sig att inventera tillgänglighet. Det handlar just om att inventera – inte betygssätta – hur museet/boendet/restaurangen osv. ser ut – så att den med ett funktionshinder därmed kan fatta ett beslut om ifall platsen kan besökas eller inte – eller om man kan föreslå vissa förändringar för att möta ens egna behov.

Kultur kan tyvärr vara diskriminerande. Gamla, kulturminnesmärkta byggnader, t.ex. kan vara i sådant skick att alla inte kommer in, eller av annan anledning kan ta del av det som bjuds just där.

Dessutom är det för den som inte själv har ett funktionshinder, mycket svårt att sätta sig in i och förstå, hur vardagen upplevs med dessa förutsättningar.

Kultur kan å andra sidan även ge livskvalitet, det är känt genom många undersökningar och antagligen känner många av er – liksom jag – sanningshalten i detta genom egna erfarenheter. Med en inventering kan förhoppningsvis fler besöka Bergslagens fantastiska miljöer – och fler kan komma med tips och råd om hur platsen görs tillgänglig för fler; något som tacksamt mottages av varje visningsrättsinnehavare och kulturarrangör.

Det är ett arbete som kommer att ta tid – men ju förr vi börjar, desto bättre.

Att denna utbildning hölls på Färna herrgård, där en gång brukspatron von Herrmanson, då medlem i ståndsriksdagen, föreslog att gamla och orkeslösa – ja, alla som inte kunde delta i produktionen (av järn) – skulle avlivas, känns inte mer än rätt!

(von Hermansson fick problem. Färnas smeder blev enligt uppgift så förgrymmade att de smidde en halsring kring grevens hals som straff för hans människo(o)syn. Efter detta sägs den gode von Hermansson ha använt hög krage i alla sina dagar.)

Färna Herrgård