Möte med Trädgårdslyftet och Länsstyrelsen i Västmanland.

maj 9, 2010

Då Primaleve Kulturtjänst skriver bloggen för Trädgårdslyftet i Bergslagen, var det lämpligt att jag följde med Trädgårdslyftets projektsamordnare Ing-Marie Carlsson, Klivet Halvarsviken, på ett möte med Länsstyrelsen i Västmanland för att samtala om hur Länsstyrelsen och Trädgårdslyftet kan samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Länsstyrelsen vill starta ett projekt där företag som vill utveckla sina trädgårdar och använda dom för att utveckla sin verksamhet ska få möjlighet till utbildning och inspiration. Målgruppen är alltså sådana företag som Gamla Hemmet, Halvarsviken och Odensnäs, de företag som deltar i  Trädgårdslyftet i Bergslagen. Trädgårdslyftets målgrupp är privatpersoner och företag som vill besöka trädgårdarna, och det övergripande målet är att utveckla sina verksamheter med trädgårdarna till hjälp.

Trädgårdslyftets aktiviteter kommer nu att marknadsföras även via Länsstyrelsens hemsida, och Trädgårslyftets deltagare kommer att bjudas med på Länsstyrelsens aktiviteter. Dessutom kommer en av Länsstyrelsens kursdagar att förläggas i någon av Trädgårdslyftets trädgårdar. Mer information kommer att komma på respektive hemsida/blogg vartefter planerna fastställs!


Primaleve Kulturtjänst nu även i Västerås.

april 19, 2010

Sedan månadsskiftet mars-april är min nya bostadsort Västerås istället för Ängelsberg.

Under ett möte i fredags satt jag på Djäknebergets restaurang och såg ut över min nya hemstad.

Här höjer sig inte gruvlavarna över skogen och de små samhällena, utan det är istället domkyrkotornet, stadshuset och  ”Skrapan” med hotell och affärer, som sticker upp ur stadskärnans hustak.

Västerås kallar sig ”Mälarstaden” och sjön ligger nära nog, men är lite svår att nå på grund av järnvägen som ligger mellan centrum och stranden.

Cykelvägarna är många och nu när snön smält har cykeln pumpats, för att kunna användas som färdmedel då jag upptäcker min nya hemstad.

Arbetet i Bergslagen fortsätter som tidigare, med alla goda kontakter där, samtidigt som jag nu utvidgar mitt kontaktnät och arbetsområde och ser fram emot nya, spännande uppdrag även här på ny ort i Mälardalen.

Grodor på väg

Bilden ovan visar ännu ett ”uppstickarfenomen” i Västerås: nu vandrar grodorna från sitt vinterboende väster om Djäknebergsgatan, till sommarboendet i Djäknebergets dammar öster om gatan och för att skydda dessa vandrare sätts skyltar och avspärrningar upp över vägen under några vårveckor.


Kultur ger livskvalitet – men åt vem?

mars 13, 2010

Bergslagssatstningen höll under torsdagen och fredagen en utbildning på Färna herrgård, där Primaleve Kulturtjänst deltog, för den som vill lära sig att inventera tillgänglighet. Det handlar just om att inventera – inte betygssätta – hur museet/boendet/restaurangen osv. ser ut – så att den med ett funktionshinder därmed kan fatta ett beslut om ifall platsen kan besökas eller inte – eller om man kan föreslå vissa förändringar för att möta ens egna behov.

Kultur kan tyvärr vara diskriminerande. Gamla, kulturminnesmärkta byggnader, t.ex. kan vara i sådant skick att alla inte kommer in, eller av annan anledning kan ta del av det som bjuds just där.

Dessutom är det för den som inte själv har ett funktionshinder, mycket svårt att sätta sig in i och förstå, hur vardagen upplevs med dessa förutsättningar.

Kultur kan å andra sidan även ge livskvalitet, det är känt genom många undersökningar och antagligen känner många av er – liksom jag – sanningshalten i detta genom egna erfarenheter. Med en inventering kan förhoppningsvis fler besöka Bergslagens fantastiska miljöer – och fler kan komma med tips och råd om hur platsen görs tillgänglig för fler; något som tacksamt mottages av varje visningsrättsinnehavare och kulturarrangör.

Det är ett arbete som kommer att ta tid – men ju förr vi börjar, desto bättre.

Att denna utbildning hölls på Färna herrgård, där en gång brukspatron von Herrmanson, då medlem i ståndsriksdagen, föreslog att gamla och orkeslösa – ja, alla som inte kunde delta i produktionen (av järn) – skulle avlivas, känns inte mer än rätt!

(von Hermansson fick problem. Färnas smeder blev enligt uppgift så förgrymmade att de smidde en halsring kring grevens hals som straff för hans människo(o)syn. Efter detta sägs den gode von Hermansson ha använt hög krage i alla sina dagar.)

Färna Herrgård


Igång med marknadsföring av Trädgårdslyftet

januari 25, 2010

Veckan började med ett möte i vackra Halvarsviken med projektledaren för Trädgårdslyftet, Ing-Marie Carlson. Halvarsvikens gård har en av de tre trädgårdarna som ingår i Leader Bergslagen-projektet Trädgårdslyftet.

Jag arbetar nu med marknadsföring av projektet och börjar med att utforma Trädgårdslyftets annons till den kommande Västmanlandskartan, som produceras på uppdrag av VKL och länets turistbyråer.

Sedan ska en inbjudan skrivas till en inspirationsdag den 19 mars då arboristen Anders Green kommer och visar och berättar om hur man på bästa sätt beskär gamla träd – dessa våra kultur- och naturvärden som ofta tas för givna!
Anders Green är den arborist som ledde arbetet med att beskära ca 150 lindar, alla över 250 år gamla, i Ängsö slottpark i januari 2009.
Inbjudan går ut till park- och kyrkogårdsförvaltningar, privata och kommunala, samt till trädgårdsföreningar, hembygdsföreningar m.fl.

Jag har även börjat arbeta med Trädgårdslyftets blogg, där du kommer att kunna följa arbetet med trädgårdarna, få information om kommande inspirationsdagar, kurser och andra evenemang samt läsa om trädgårdarnas unika historier och om arbetet med att restaurera trädgårdarna till ursprungligt skick.


Trädgårdslyftet

januari 20, 2010

I januaris kyla och mörker har Primaleve Kulturtjänst börjat arbeta med ”Trädgårdslyftet”; ett Leader Bergslagen projekt med flera aktörer.

Jag är anlitad som marknadsförare och administratör av projektledaren Klivet Halvarsviken som delar trädgård med Bröderna Olsson, samt Odensnäs herrgård och Gamla Hemmet som är de andra parterna i projektet. Alla finns i norra Västmanland.

De här deltagarna har tre underbara och spännande trädgårdar var och en med sin egen unika historia och utformning.

Snart har du möjlighet att se trädgårdarna, delta i kurser och inspirationsdagar där och mer information kommer här inom kort.