Resa med funktionshinder, hur tillgängligt är besöksmålet?

april 26, 2010

Snart finns Engelsbergs Bruk, ett av Sveriges 14 världsarv, med i Tillgänglighetsdatabasen.

Här kan den som har ett funktionshinder finna information om besöksmål över hela landet – än så länge mest i Västsverige, men platserna blir fler hela tiden. Därmed blir det lättare att planera resan.

Primaleve kulturtjänst har, enligt databasens formulär, mätt, noterat och fotograferat Engelsbergs Bruk för att ge så tillförlitlig information som möjligt.

Innan årsskiftet ska enligt lag allmänna och offentliga platser anpassas för funktionshindrade – databasen är då ett utmärkt verktyg för att se vad som behöver göras. Förutom att ge information till den funktionshindrade, ger den även information till den ansvarige för platsen, där det framgår tydligt vad som enligt Boverket är ”Lätt avhjälpta hinder”.

I Boverkets författningssamling står: ”Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren.”

Kontakta gärna Primaleve Kulturtjänst om ni behöver hjälp med att inventera era allmänna lokaler till Tillgänglighetsdatabasen.


Kustskeppare i Ängelsberg.

februari 27, 2010

Idag skrev  jag prov för Kustskepparintyg på Medborgarskolan i Västerås och kan nu titulera mig kustskeppare 🙂

Jag går den här utbildningen för att få sjöbefälsexamen klass VIII (några delprov återstår att göra innan jag är klar) eftersom jag i sommar ska arbeta på Besökscentrum i järnvägsstationen i Ängelsberg, liksom jag gjort många somrar tidigare.
Från sjön alldeles nedanför järnvägsstationen utgår de guidade båtturerna till Oljeön.

Skepparna som kör färjan Petrolia till Oljeön gör ett utmärkt arbete, men är för få! Därför ska min kollega på Besökscentrum (som också klarade provet idag) och jag kunna arbeta även som skeppare vid behov.

Det är Fagersta kommun som driver Ängelsbergs Besökscentrum, som anlitar guider för de guidade turerna samt skeppare för resorna till och från Oljeön.


Värdskap i Bergslagssatsningen.

februari 24, 2010

Igår var jag på utbildning om värdskap inom ramen för Bergslagssatsningen. Det handlar om en gemensam linje och nya förhållningssätt inom hela Bergslagssatsnings-området.

Göran Hogestadh leder den här utbildningen och på bilden syns de personer jag arbetade med i en övning om att både  ge och ta positiv och negativ feedback.


Blivande skeppare i Ängelsberg?

februari 21, 2010

I denna snöyra och kyla anas ändå våren.

Om bara två månader kommer turistsäsongen igång i Ängelsberg, där jag under flera somrar arbetat som turistvärdinna på Fagersta kommuns Besökscentrum.

Besökscentrum är inrymt i Ängelsbergs vackra järnvägsstation från år 1900.
På andra sidan järnvägsspåren ligger sjön Åmänningen och en liten bit ut i sjön finns en ö, Oljeön, där världens äldsta bevarade oljeraffinaderi ligger!

Till ön och raffinaderiet transporterar färjan Petrolia ut besökare under sommarhalvåret.

Med anledning av det sitter jag nu vid skrivbordet som är belamrat med olika sjökort, transportör, passare,  miniräknare och diverse läroböcker. Jag lär mig att ta ut kurs, bäring, tyda fyrkaraktärer osv. Förhoppningsvis kommer jag att vara en av skepparna nästa säsong, då min kollega Tina och jag under vintern, på uppdrag av Fagersta Turism, läser kursen Fartygsbefälsexamen klass 8, för att få köra passagerartrafik.

Bilden visar järnvägsstationen, Åmänningen och oljeraffinaderiet i vinterskrud.

Nu är det dags att plocka undan sjökorten och ge mig iväg på avslutningsträff på Affärs- & Idéhuset då vi ska summera utställningen Kvinnors uppfinningar som vi har haft nöjet att jobba med.


Arbete på Petterssons Buss

februari 3, 2010

I lördags åkte jag med som bussvärdinna på Petterssons Buss. Resan gick till Örebro, eller rättare sagt ”Örebroadway” där publiken underhålls av Hjalmar & Co i Nya Parkteatern lite utanför Örebro centrum.

Vid framkomst till Örebroadway börjar hela arrangemanget med lunch i lugn och ro. Därefter börjar föreställningen. I pausen serveras kaffe och dessert och efter föreställningen är det bara att promenera ut till den väntande bussen igen för hemfärd.

Petterssons Buss arrangerar trevliga resor året om; teaterresor som den här, men även till musikevenemang och mässor, shoppingresor, sportresor (t.ex. Vårruset och skidresa till Bjursås), flerdagarsresor till bl.a. Norge, Gotland och Tyskland. I slutet av maj börjar resorna till det underbara Dalhalla där föreställningar pågår hela sommaren.

Petterssons Buss utgår från Norberg i Norra Västmanland och här kan du naturligtvis även boka buss till dina egna arrangemang.

Petterssons Buss