Resa med funktionshinder, hur tillgängligt är besöksmålet?

april 26, 2010

Snart finns Engelsbergs Bruk, ett av Sveriges 14 världsarv, med i Tillgänglighetsdatabasen.

Här kan den som har ett funktionshinder finna information om besöksmål över hela landet – än så länge mest i Västsverige, men platserna blir fler hela tiden. Därmed blir det lättare att planera resan.

Primaleve kulturtjänst har, enligt databasens formulär, mätt, noterat och fotograferat Engelsbergs Bruk för att ge så tillförlitlig information som möjligt.

Innan årsskiftet ska enligt lag allmänna och offentliga platser anpassas för funktionshindrade – databasen är då ett utmärkt verktyg för att se vad som behöver göras. Förutom att ge information till den funktionshindrade, ger den även information till den ansvarige för platsen, där det framgår tydligt vad som enligt Boverket är ”Lätt avhjälpta hinder”.

I Boverkets författningssamling står: ”Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren.”

Kontakta gärna Primaleve Kulturtjänst om ni behöver hjälp med att inventera era allmänna lokaler till Tillgänglighetsdatabasen.


Primaleve Kulturtjänst nu även i Västerås.

april 19, 2010

Sedan månadsskiftet mars-april är min nya bostadsort Västerås istället för Ängelsberg.

Under ett möte i fredags satt jag på Djäknebergets restaurang och såg ut över min nya hemstad.

Här höjer sig inte gruvlavarna över skogen och de små samhällena, utan det är istället domkyrkotornet, stadshuset och  ”Skrapan” med hotell och affärer, som sticker upp ur stadskärnans hustak.

Västerås kallar sig ”Mälarstaden” och sjön ligger nära nog, men är lite svår att nå på grund av järnvägen som ligger mellan centrum och stranden.

Cykelvägarna är många och nu när snön smält har cykeln pumpats, för att kunna användas som färdmedel då jag upptäcker min nya hemstad.

Arbetet i Bergslagen fortsätter som tidigare, med alla goda kontakter där, samtidigt som jag nu utvidgar mitt kontaktnät och arbetsområde och ser fram emot nya, spännande uppdrag även här på ny ort i Mälardalen.

Grodor på väg

Bilden ovan visar ännu ett ”uppstickarfenomen” i Västerås: nu vandrar grodorna från sitt vinterboende väster om Djäknebergsgatan, till sommarboendet i Djäknebergets dammar öster om gatan och för att skydda dessa vandrare sätts skyltar och avspärrningar upp över vägen under några vårveckor.


Bergslagen och Mälardalen möts.

april 14, 2010
ENJ Norberg. Foto: André Maslennikov/AM Reportage.

ENJ Norberg. Foto: André Maslennikov/AM Reportage.

Lördagen den 5 juni rullar den orangegula rälsbussen ut ur lokstallet i Kärrgruvan i Norberg, via Ängelsberg och vidare till Västerås med spännande smakprov av vad norra länsdelen har att erbjuda i form av besöksmål och evenemang med ombord.

Väl framme i Västerås dukar vi fram ett smörgåsbord av sevärdheter, aktiviteter, boenden, utställningar, naturupplevelser, matställen m.m. att besöka – det finns något för alla.

Du som bor i Västerås – boka in den femte juni 2010 för ett besök i ”Bergslagen i Mälardalen” vid järnvägsstationen i Västerås.

Du som har någon form av besöksverksamhet i Fagersta – Norberg – Ängelsberg, följ med på resan och ta chansen att marknadsföra dig och ditt företag eller din verksamhet under trevliga former i början av säsongen.

När rälsbussen, med en svag doft av diesel och i lagom trevlig fart, rullar norrut igen, hoppas vi att många är lockade att göra samma sak: ta tåget till Ängelsberg och Fagersta från Västerås under sommaren – när du kommer till Ängelsberg kan du på vissa turer byta tåg och komma till Norberg, med rälsbussen, som gör flera turer varje söndag.

Titta i Tåg i Bergslagens tågtidtabell för de tider som passar dig. Sök på ”Tidtabeller”/”Sök resa”/”Linje 55”. Tåg i Bergslagens nuvarande tabell gäller till och med den 19 juni, därefter gäller nya tider för sommaren.

ENJ’s sommarturer börjar den 13 juni. Här är tågtidtabellen för ENJ’s turer sommaren 2010. Trevlig resa!

Resan mellan Västerås och Ängelsberg tar ca 45 minuter med tåg, ungefär lika lång tid med bil eller motorcykel – det är härliga mc-vägar i den här delen av länet. Från Ängelsberg är det 12 km till Fagersta och två mil till Norberg – alltså perfekta avstånd för en dagstripp eller weekend.

 

Välkommen till norra länsdelen.


Engelsbergs Bruks tillgänglighet inventeras.

april 10, 2010

Inom kort ska Primaleve Kulturtjänst ut på ”fältarbete” åt Fagersta Turism för att dokumentera Engelsbergs Bruk till Tillgänglighetsdatabasen.

Det handlar om att inventera museer och andra platser som är öppna för allmänheten, enligt olika kriterier som påverkar hur tillgänglig en plats är för personer med olika typer av funktionshinder.

Läs mer på: http://www.vastsverige.com/tillganglighetsdatabasen

Arbetet har hittills bestått i en utbildning arrangerad av Bergslagssatsningen och eget arbete med att lära känna databasen med dess mycket ingående formulär som passar för olika platser.


Engelsbergs bruk snart med i Tillgänglighetsdatabasen